Thanh Toán Online Qua Hình Thức Chuyển Khoản Ngân Hàng

Với hình thức này, quý khách vui lòng chuyển khoản cho VINHPHUC88 theo hệ thống ngân hàng sau